Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Logopedie en Coachingspraktijk Inge Meijwaard-Fransen                                                      Omdat jij uniek bent


Logopediepraktijk I. Meijwaard-Fransen                     M. Schröderloane 6, 9269 WH, Feanwalden                   Tel: 0511 - 4777 64                  Mail: info@logopedie-friesland.nl   info@logopedie-friesland.nl

Daniëlle Vrieling

Mijn naam is Daniëlle Vrieling en ik ben afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool te Groningen. Daarnaast start ik in september 2017 met de Master Neurolinguïstiek. Sinds maart 2017 ben ik werkzaam als allround logopedist in de praktijk van Inge Meijwaard - Fransen.


Naast mijn werkzaamheden in de praktijk werk ik ook als logopedist bij Audiologisch Centrum Friesland. Op verschillende stages en meeloopdagen heb ik ervaring opgedaan in de vrije vestiging, de zorg voor verstandelijk beperkten en in de revalidatie. Door vrijwilligerswerk heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van high- en lowtech communicatieapparatuur bij zowel volwassenen als kinderen. Ik richt communicatieapparatuur in, maar kan ook voorzien in de begeleiding van het gebruik van de apparatuur.


In de praktijk zie ik voornamelijk kinderen. Een dag in de praktijk zie ik als een dag vol zonnestraaltjes: ieder kind is er één. Samen met het kind en de ouders werk ik met veel plezier toe naar een positieve ontwikkeling in de taal-/spraakontwikkeling en communicatie.


Ik ben werkzaam op de locatie Veenwouden.


(d.vrieling@logopedie-friesland.nl)