Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie  Logopedie Friesland

Logopedie en Coachingspraktijk Inge Meijwaard-Fransen                                                      Omdat jij uniek bent


Logopediepraktijk I. Meijwaard-Fransen                     M. Schröderloane 6, 9269 WH, Feanwalden                   Tel: 0511 - 4777 64                  Mail: info@logopedie-friesland.nl   info@logopedie-friesland.nl

Therapiehond blijkt verrijking voor logopedie.


Binnen deze praktijk bestaat de mogelijkheid de logopedie of kindercoachingsbehandeling te ondersteunen

middels hondentherapie: dierondersteunde therapie.


Inge is geschoold in de Animal Assisted Interventions (A.A.I.) Het kan sommige kinderen heel erg helpen.

Het gaat om kinderen die bijvoorbeeld gepest worden, of weinig zelfvertrouwen hebben.


Milow is een geselecteerde Golden Retriever en getraind tot therapie hond: hij is  vriendelijk, rustig en stabiel.


De meerwaarde  van de A.A.I. is het raakvlak tussen mens en dier; lichaamstaal herkenning bij de ander en

emotionele verbondenheid. (liefde, bevestiging, affectie, vertrouwen). De positieve effecten worden

wetenschappelijk aangetoond. Het bevordert de openheid van mensen, stimuleert de interactie, stimuleert

geheugen en communicatie, vergroot de concentratie, verlaagt hartslag en bloeddruk, kalmeert, algemene

cognitieve vaardigheden worden vergroot.


Omdat dit het gevoel van eigenwaarde vergroot wordt de behandeling met name ingezet bij kinderen met een

laag zelfbeeld of kinderen die moeite hebben hun emoties te uiten. Vol vertrouwen maken deze kinderen aan

de hond duidelijk wat ze willen en dat vertrouwen stralen ze ook uit in de klas. De hond accepteert jou

onvoorwaardelijk  en spiegelt gedrag en gevoel. De hond kan een bewustmakingsproces losmaken,

hij motiveert en maakt dat kinderen doorzetten en niet opgeven.


Met vragen kun je altijd terecht bij Inge Meijwaard. info@logopedie-friesland.nl


Zie ook het filmpje van het Jeugdjournaal

Hond & logopedie