Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie  Logopedie Friesland

Logopedie en Coachingspraktijk Inge Meijwaard-Fransen                                                      Omdat jij uniek bent


Logopediepraktijk I. Meijwaard-Fransen                     M. Schröderloane 6, 9269 WH, Feanwalden                   Tel: 0511 - 4777 64                  Mail: info@logopedie-friesland.nl   info@logopedie-friesland.nl

Vrijwillige Kwaliteitstoets behaald!Op 23 maart jl. heeft Logopedie praktijk Inge Meijwaard-Fransen wederom de Vrijwillige Kwaliteitstoets behaald en heeft zich HCA gecertificeerd. Deze toets werd afgenomen door het auditbureau HealthCare Auditing (HCA).

De Kwaliteitstoets logopedie heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de logopedie.
De logopedist neemt zelf het initiatief tot deze Kwaliteitstoets.

Wij werken met een team van 5 allround logopedisten die werkzaam zijn in

Damwoude (de Blokkedoaze), Veenwouden, Kolummerzwaag ( Trije Doarpen) en

Zwaagwesteinde (de Vesteynde).De audit werd behaald en we hebben ons HCA certificaat

weer verlengd.


Een prestatie om trots op te zijn!

 Van links naar rechts: Maria Klaver van Campen, Lotte Meijer, Linda Vermeulen, Inge Meijwaard-Fransen en Evelien Wiersma.

Van links naar rechts: Linda Vermeulen, Lotte Meijer, Inge Meijwaard-Fransen, Esther Beintema en Maria Klaver van Campen.