Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie  Logopedie Friesland

Logopedie en Coachingspraktijk Inge Meijwaard-Fransen                                                      Omdat jij uniek bent


Logopediepraktijk I. Meijwaard-Fransen                     M. Schröderloane 6, 9269 WH, Feanwalden                   Tel: 0511 - 4777 64                  Mail: info@logopedie-friesland.nl   info@logopedie-friesland.nl

In het dagelijkse leven is communiceren onmisbaar. Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. Om te spreken gebruik je je adem, stem, neus, tong en lippen. Tevens zijn horen, denken en begrijpen onmisbaar in de communicatie. Spreken is dus een ingewikkeld proces.

 

De logopedist verleent hulp bij stoornissen in de communicatie bij kinderen en volwassenen op het gebied van:De behandeling vindt plaats op verwijzing van de huisarts, specialist, orthodontist of tandarts.

Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de klacht, maar ook uit het afnemen van gedegen

onderzoek op verzoek van bijvoorbeeld een school, het geven van adviezen en voorlichting.


Logopedie wordt vergoed door de zorgverzekeraars.


Wij werken conform de wet WGBOSamenwerkingsverband zorgaanbieders Westereen:

De praktijk is aangesloten bij een samenwerkingsverband van alle zorgaanbieders in de Westereen geïnitieerd door het ROS: ELZ De Westereen. Dit is een samenwerkingsverband tussen de EersteLijns Zorgverleners in De Westereen.  

Algemene Informatie  Logopedie Friesland