Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie  Logopedie Friesland

Logopedie en Coachingspraktijk Inge Meijwaard-Fransen                                                      Omdat jij uniek bent


Logopediepraktijk I. Meijwaard-Fransen                     M. Schröderloane 6, 9269 WH, Feanwalden                   Tel: 0511 - 4777 64                  Mail: info@logopedie-friesland.nl   info@logopedie-friesland.nl

Is jouw kind een beelddenker?

Leerachterstand door onbekende oorzaak, de tafels automatiseren maar niet, weinig overzicht in dagen van de week, klokkijken blijft lastig, woordvindproblemen, onduidelijk spreken, vermoedens ADHD/ADD, moeite met dingen onthouden, gebrekkig tijdsbesef, weinig lijn in een verhaal, lees-schrijf-spellingsproblemen, automatiseringsproblemen bij spelling, vermoedens dyslexie? Eindeloos oefenen levert niet veel meer op. Als ouder kan je je zo machteloos voelen.

Misschien is jouw kind een beelddenker.  Logopedie Friesland

Rond de vijf tot 20 procent van alle kinderen denkt en leert in beelden in plaats van woorden.  De oorzaak van het in beelden denken is dat de rechter hersenhelft sterker is dan de linker hersenhelft. Dit heeft als voordeel dat de eigenschappen van de rechter hersenhelft sterker vertegenwoordigd zijn. Deze kinderen zijn vaak gevoelig, creatief, inventief en origineel. Ze denken out of the box. Zij leren echter anders dan de andere kinderen.

Bij beelddenkers matcht de schoolmethode vaak niet goed bij hun manier van leren.

Beelddenkers denken liever in beelden: ze willen een totaaloverzicht en werken vanuit het geheel: top down. Ze zijn bovendien zeer sterk in associëren waardoor bijvoorbeeld verhaaltjessommen allerlei beelden oproepen.

Beelddenkende kinderen en hun ouders kunnen bij ons handvatten krijgen om de lesstof visueel te maken met speciale visuele leertechnieken. Afhankelijk van de hulpvraag nemen we vaak eerst uitgebreid taal- onderzoek af. We testen de gehele taalontwikkeling, het werkgeheugen en het fonemisch bewustzijn. Als er inderdaad een taalprobleem aan ten grondslag ligt, wat blijkt uit de testen, dan valt dit onder logopedische zorg. Ligt er geen taalprobleem aan ten grondslag of is er alleen een hulpvraag over bijvoorbeeld rekenen/klokkijken/tafels leren/automatiseren dan valt dit onder onze kindercoaching. Deze zorg wordt niet vergoed. Vaak zijn er dan maar 4 sessies van een uur nodig om weer op de rit te komen. Bij taalproblemen trainen we het onthouden van informatie (werkgeheugen), doen spelletjes om beide hersenhelften goed te laten samenwerken en versterken de taalontwikkeling en het lezen en het spellen. We combineren zoveel mogelijk alle zintuigen bij het leren: (multisensorieel: door gebruik te maken van kijken, luisteren, voelen, bewegen beklijft de info beter).

Plezier staat hierbij voorop!  De beeldende talenten van je kind worden ingezet bij het leren. Dit levert succeservaringen op, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Kinderen leren hoe ze moeten leren: ” hey, zo lukt het me wel! ” zodat leren weer leuk wordt!

Zie voor meer informatie dit duidelijke filmpje.

Artikel Reformatorisch Dagblad: beelddenker-leren-door-zien


Beelddenken